זיהוי מצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')
זיהוי מצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')

זיהוי מצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')

המדפסת מדווחת על התראת מדיה עבור המצב 'הסרט נגמר' כשהסרט נגמר.
המדפסת מזהה אוטומטית את מחזיר האור הכסוף שבקצה גליל סרט של Zebra ומציגה התראת מדיה (נורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב באדום). זהו חלק ממחזור השימוש הרגיל במדיה.