חיישן זחיח
חיישן זחיח

חיישן זחיח

החיישן הזחיח הוא חיישן עם שני תפקידים. הוא מספק חישת מדיה טרנסמיסיבית (רואה דרך המדיה) וחישה מחזירת אור. המדפסת יכולה להשתמש באחת משיטות החישה, אך לא בשתיהן בו זמנית.
בחיישן הזחיח יש מערך חיישנים במרכז. הוא מספק חישת מערך (מרווח) טרנסמיסיבית הניתנת להתאמה למיקומים שתואמים למיקומי חיישן הדפסה במדפסות שולחניות מדור קודם של Zebra ובמרחקי ביניים. כך גם ניתן להשתמש בסוגי מדיה לא-סטנדרטיים מסוימים או במדיה בצורות שאינן רגילות.
חיישן זחיח מאפשר למדפסת להשתמש במדיה המסומנת בסימונים שחורים או בחריצים (חורים דרך המדיה) בגב המדיה (או בנייר המגן של המדיה). החיישן מתיישר למרכז הסימון השחור או החריצים שאינם נמצאים במרכז גליל המדיה כדי להימנע ממערך חישת מערך (מרווח).