כוונון החיישן הזחיח לחישת מערך (מרווח)
כוונון החיישן הזחיח לחישת מערך (מרווח)

כוונון החיישן הזחיח לחישת מערך (מרווח)

החיישן הזחיח לחישת מערך/מרווח תומך במספר מיקומים.
מיקום ברירת המחדל של החיישן הזחיח הוא אידיאלי להדפסת רוב סוגי המדבקות.
טווח הכוונון הוא ממיקום המרכז למיקום המוסט מהמרכז. כוונון זה אידיאלי להדפסת שתי מדבקות אחת לצד השנייה בגליל.
טווח הכוונון של החיישן הזחיח מכסה את מיקומי החיישן שנמצאים בשימוש במדפסות Zebra מדור קודם.
חישת מערך (מרווח) באמצעות חיישן זחיח יכולה לתפקד רק כאשר חץ היישור של החיישן הזחיח מצביע למיקום כלשהו במפתח היישור.
‎1‎
מקש יישור
‎2‎
חץ יישור (מיקום ברירת המחדל)
3
מיקום חישת המרווח בברירת מחדל
‎4‎
קו אמצע
‎1‎
מיקום חישה ממורכז
‎2‎
מיקום החישה בברירת מחדל
3
מיקום חישה מרבי לצד ימין
להלן מיקום החיישן הקבוע של מדפסת Zebra ביחס למדפסת מסדרת ZD:
  • ברירת מחדל –חיישני מיקום קבוע לדגמי Zebra מסדרת G: LP/TLP 2842‏, LP/TLP 2844 ו-LP/TLP 2042
  • ממורכז – דגם Zebra ‏LP/TLP 2742