כוונון החיישן הזחיח לסימונים שחורים או לחריצים
כוונון החיישן הזחיח לסימונים שחורים או לחריצים

כוונון החיישן הזחיח לסימונים שחורים או לחריצים

חישת הסימון השחור מחפשת משטחים שאינם מחזירים אור, כגון סימונים שחורים, קווים שחורים, חריצים או חורים בגב המדיה, שאינם מחזירים לגלאי החיישן את קרן האור האינפרא-אדום שליד החיישן. נורית החיישן וגלאי הסימונים השחורים צמודים זה לזה מתחת למכסה החיישן.
  1. מקם את חץ היישור של החיישן הזחיח במרכז הסימון השחור או החריץ שבחלקה התחתון של המדיה.
  2. ודא שהגדרת את יישור החיישן רחוק ככל האפשר מקצה המדיה, אך במקום שבו הסימון מכסה 100% מחלון החיישן.
    בעת ההדפסה, המדיה יכולה לנוע מצד לצד ±1 מ"מ (עקב שינויים במדיה ונזק לקצוות שנגרם כתוצאה מהטיפול בה). גם החריצים שבצדי המדיה עשויים להינזק.