התקנת ציוד אופציונלי ומודולי קישוריות של המדפסת
התקנת ציוד אופציונלי ומודולי קישוריות של המדפסת

התקנת ציוד אופציונלי ומודולי קישוריות של המדפסת

התקן את הציוד האופציונלי הבא של המדפסת לפני המשך התקנת המדפסת.
  • מודול יציאה טורית (RS-232 DB-9) – ראה התקנת מודול יציאה טורית.
  • מודול Ethernet ‏(LAN) פנימי – ראה התקנת מודול Ethernet (‏LAN) פנימי.
  • מנפק מדבקות (מקלף אוטומטית את נייר המגן מהמדבקה ומנפיק את המדבקה) – ראה התקנת מנפק המדבקות.
  • יחידת חיתוך מדיה (סטנדרטית) ללא נייר מגן – ראההתקנת יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית.
  • מסגרת לתלישת מדיה ללא נייר מגן – ראה התקנת מסגרת לתלישת מדיה ללא נייר מגן.
  • יחידת חיתוך מדיה (לשימוש כללי) סטנדרטית – ראה התקנת יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית.
  • מתאמי גודל לליבת גליל מדיה עבור ליבות מדיה בקוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ'), 50.8 מ"מ (2.0 אינץ') או 76.2 מ"מ (3.0 אינץ'). – לקבלת מידע על מתאמים אלו, ראה מתאמי גודל לליבת גליל מדיה. כדי להתקין את המתאמים, ראה התקנת מתאמי גליל מדיה.
  • ערכות לשדרוג רזולוציית הדפסה (‎200 dpi ו-‎300 dpi עבור מדיה סטנדרטית ומדיה ללא נייר מגן) – לקבלת מידע על ערכות שדרוג אלו, ראה ערכות לשדרוג רזולוציית הדפסה. כדי להתקים ערכות אלו, ראה התקנת ערכות לשדרוג רזולוציית ראש הדפסה.