טעינת מדיה
טעינת מדיה

טעינת מדיה

נוהל זה מיועד להתקנים האופציונליים במדפסת המיועדים לתלישה (מסגרת רגילה), ניפוק מדבקות או חיתוך מדיה.
 1. פתח את המדפסת. משוך את מנופי תפס השחרור לעבר חזית המדפסת.
 2. פתח את מחזיקי גליל המדיה. כוון את גליל המדיה כך שמשטח ההדפסה יופנה כלפי מעלה כאשר הוא עובר מעל גליל ההדפסה (ההנעה). משוך את מובילי המדיה ביד הפנויה, הנח את גליל המדיה על מחזיקי המדיה ושחרר את המובילים. ודא שהגליל מסתובב בחופשיות. אסור שהגליל ינוח בתחתית תא המדיה.
 3. משוך את המדיה כך שתצא מחזית המדפסת.
 4. דחף את המדיה מתחת לשני מובילי המדיה.
 5. הפוך מעלה את המדיה כדי ליישר את חיישן המדיה הזחיח בהתאם לסוג המדיה שלך.
  עבור מדיית גליל רציפה מסוג קבלה ומדיית מדבקות ללא סימונים שחורים או חריצים...
  ישר את המדיה ביחס למיקום המרכזי שנקבע כברירת מחדל.
  עבור מדיה עם סימן שחור (קו שחור, חריצים או חורים) וגב דביק...
  כוונן את מיקום החיישן כך שהחיישן ייושר ביחס למרכז הסימן השחור.
  הימנע מהאזור המרכזי של המדיה כדי שתשתמש רק בחישת סימן שחור לצורך הדפסה על מדיית סימן שחור.
  ‎A‎
  מיקום פעולה סטנדרטי לחישת מערך (מרווח) עבור החיישן (ברירת מחדל)
  B
  מיקום חיישן לא ממורכז (משמש לחישת סימן שחור בלבד