בחירת מיקום למדפסת
בחירת מיקום למדפסת

בחירת מיקום למדפסת

כדי לאפשר הפעלה מיטבית של ההדפסה, המדפסת והמדיה זקוקים לאזור נקי, בטוח ובעל טמפרטורות נוחות.
בחר מיקום למדפסת העומד בתנאים הבאים:
תנאי
תיאור
משטח
המשטח חייב להיות קשיח, מאוזן, ובגודל וחוזק המתאימים לנשיאת המדפסת ומדיה.
חלל
במקום שבו המדפסת תופעל חייב להיות חלל שיספיק לפתיחת המדפסת (לצורך גישה למדיה וניקוי), ויאפשר גישה לכבלי חשמל ותקשורת. השאר חלל פתוח מכל צדי המדפסת כדי לאפשר אוורור וקירור הולמים.
אל תניח חומרי ריפוד כלשהם סביב בסיס המדפסת או מתחתיו, מכיוון שהם יגבילו את זרימת האוויר וייתכן שיובילו להתחממות-יתר של המדפסת.
חשמל
מקם את המדפסת באזור המאפשר גישה נוחה לשקע חשמלי.
ממשקי תקשורת נתונים
ודא שהכבלים והתקני Wi-Fi או Bluetooth אינם חורגים מהמרחק המקסימלי שהוגדר בתקן פרוטוקול התקשורת או בדף נתוני המוצר של המדפסת. מחסומים פיזיים (עצמים, קירות וכדומה) עשויים להקטין את העוצמה של האותות האלחוטיים.
כבלי נתונים
אסור לנתב את הכבלים יחד עם או בקרבה של כבלי חשמל או מוליכי חשמל, תאורת פלואורסצנט, שנאים, תנורי מיקרוגל, מנועים או מקורות אחרים של רעשים והפרעות חשמליים. מקורות הפרעה אלה עלולים לפגוע בתקשורת, בפעולת המערכת המארחת ובתפקוד המדפסת.
תנאי הפעלה
המדפסת שלך מתוכננת לפעול במגוון רחב של סביבות.
  • טמפרטורות הפעלה: 0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
  • לחות הפעלה: 20% עד 85%, ללא עיבוי
  • טמפרטורה באחסון: ‎-40°C עד 60°C‏ ( ‎-40°F עד 140°F)
  • לחות באחסנה: 5% עד 85%, ללא עיבוי