עדכון קושחת המדפסת לסיום התקנת התקנים אופציונליים
עדכון קושחת המדפסת לסיום התקנת התקנים אופציונליים

עדכון קושחת המדפסת לסיום התקנת התקנים אופציונליים

מומלץ לעדכן תמיד את קושחת המדפסת בגרסה העדכנית ביותר כדי לקבל ביצועי מדפסת אופטימליים.
לקבלת הוראות על עדכון קושחת המדפסת, ראה עדכון קושחת המדפסת. עיין בפרק אודות מדריך זה לקבלת קישורים לדפי תמיכה של המדפסת עבור דגם מדפסת ה-Link-OS הספציפי שלך ועדכוני קושחה עבור דגמי המדפסת שלך.