טעינת מדיה בגליל עבור דגמים עם יחידת חיתוך
טעינת מדיה בגליל עבור דגמים עם יחידת חיתוך

טעינת מדיה בגליל עבור דגמים עם יחידת חיתוך

אם במדפסת שלך מותקן מודול יחידת החיתוך האופציונלי, השתמש בהוראות הבאות כדי לטעון מדיה בגליל.
  1. השחל את המדיה דרך חריץ המדיה של יחידת החיתוך ומשוך אותה החוצה מחזית המדפסת.
  2. סגור את המדפסת. לחץ מטה עד שהמכסה יינעל למקומו בנקישה.
ייתכן שתצטרך לכייל את המדפסת למדיה. (ראה הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal)). כדי שהמדפסת תפעל כהלכה, הכרחי לכוונן את חיישניה כדי שיזהו את המדבקה, נייר המגן והמרחק בין המדבקות. בעת טעינה מחדש של מדיה זהה (גודל, ספר ואצווה), כל שעליך לעשות הוא ללחוץ פעם אחת על
FEED
(הזנה) (קידום) כדי להכין את המדיה להדפסה.