בדיקת הדפסה עם דוח התצורה
בדיקת הדפסה עם דוח התצורה

בדיקת הדפסה עם דוח התצורה

לפני חיבור המדפסת למחשב, ודא שהמדפסת תקינה. ניתן לעשות זאת על-ידי הדפסת דוח תצורה.
המידע בדוח התצורה עשוי לסייע בהתקנת המדפסת ובפתרון בעיות במדפסת.
 1. ודא שהמדיה (והסרט, אם אתה מדפיס על מדיה להעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
 2. הדלק את המדפסת.
 3. לאחר שהמדפסת נכנסת למצב מוכן (נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע), לחץ לחיצה ממושכת על
  FEED
  (הזנה) ו-
  CANCEL
  (ביטול) למשך שתי שניות ושחרר.
יודפסו דוחות המדפסת ותצורת הרשת. כאשר המדפסת תעצור, נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע.
אם אינך מצליח להדפיס דוחות אלו, ראה פתרון בעיות.