דרישות כבלי ממשק
דרישות כבלי ממשק

דרישות כבלי ממשק

כבלי הנתונים חייבים להיות מסוככים לחלוטין ולהיות מצוידים במעטי מחברים עשויים ממתכת או המצופים במתכת. יש להשתמש בכבלים ומחברים מסוככים, כדי למנוע קרינה וקליטה של רעשים חשמליים.
כדי למזער את קליטת הרעשים האלקטרוניים מהכבל:
  • הקפד שכבלי הנתונים יהיו קצרים ככל שניתן (האורך המומלץ הוא 1.83 מטר (6 רגל)).
  • אל תאגד כבלי נתונים בצורה הדוקה עם כבלי מתח.
  • אל תקשור כבלי נתונים למובילים של כבלי מתח.
מדפסת זו תואמת לכללים ולתקנות של סעיף 15 של ה-FCC, עבור ציוד בסיווג B, בו משתמשים בכבלי נתונים מסוככים לחלוטין. שימוש בכבלים שאינם מסוככים עלול להגדיל את פליטות הקרינה לרמות שמעבר למגבלות סיווג B.