Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)
Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)

Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)

המדפסת שברשותך מצריכה כבל UTP RJ-45 לרשת Ethernet, בעל דירוג CAT-5 ומעלה.
המדפסת חייבת להיות מחוברת פיזית לרשת ה-Ethernet/LAN שלך באמצעות הכבל המתאים, ויש להגדירה כהלכה כדי שתתחבר לרשת ותפעל בה.
המדפסת כוללת שרת הדפסה ברשת מובנה, שניתן לגשת אליו דרך דפי האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת.
‎1‎
כבל Ethernet (מחבר RJ-45)
לקבלת מידע על אופן הגדרת המדפסת לפעולה ברשת Ethernet/LAN תואמת, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית וקווית.

נוריות חיווי מצב/פעילות של Ethernet

מחבר Ethernet במדפסת הוא בעל שתי נוריות חיווי מצב/פעילות. נוריות חיווי אלו גלויות באופן חלקי כדי לספק מצב ממשק במחבר.
בנוסף, המדפסת כוללת נוריות חיווי לממשק המשתמש שמציגות את מצב פעולת הרשת של המדפסת. ראה משמעות הדפוסים של נוריות החיווי לקבלת פרטים.
מצב נורית LED
תיאור
שתי הנוריות כבויות
לא זוהה קישור Ethernet.
ירוק
זוהה קישור ‎100 Mbps.
ירוק עם הבהוב כתום
זוהו קישור ‎100 Mbps ופעילות Ethernet.
כתום
זוהה קישור ‎10 Mbps.
כתום עם הבהוב ירוק
זוהו קישור ‎10 Mbps ופעילות Ethernet.