הקצאת כתובת IP לגישה דרך רשת
הקצאת כתובת IP לגישה דרך רשת

הקצאת כתובת IP לגישה דרך רשת

כל ההתקנים ברשת Ethernet ‏(LAN ו-WLAN), לרבות המדפסת שלך, זקוקים לכתובת IP (פרוטוקול אינטרנט) ברשת.
תצטרך את כתובת ה-IP של המדפסת כדי לגשת להתקן לצורך הגדרת התצורה של המדפסת ולהדפסה.
יש חמש דרכים להקצות כתובת IP:
  • DHCP‏ (פרוטוקול תצורת מארח דינמי, Dynamic Host Configuration Protocol‏)‎ (הגדרת ברירת המחדל)
  • Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra) (כולל מנהל התקן המדפסת ZebraDesigner עבור Windows)
  • Telnet
  • אפליקציות למכשירים ניידים
  • ZebraNet Bridge.