שימוש במדפסת שלך ברשת מנוהלת
שימוש במדפסת שלך ברשת מנוהלת

שימוש במדפסת שלך ברשת מנוהלת

השימוש במדפסת ברשת מובנית (LAN או Wi-Fi) מחייב את מנהל הרשת להקצות כתובת IP סטטית למדפסת ולקבוע הגדרות אחרות שנדרשות למדפסת כדי לפעול ברשת.