ממשק טורי
ממשק טורי

ממשק טורי

המדפסת משתמשת בכבל מודם (מוצלב) מסוג Null לתקשורת DTE. הכבל הנדרש חייב לכלול מחבר זכר מסוג D‏ (DB-9P) בעל 9 פינים בצד אחד המתחבר ליציאה טורית נקבה (DB-9S) הנמצאת בגב המדפסת. הקצה האחר של כבל ממשק האות מתחבר ליציאה הטורית במחשב המארח.
לקבלת מידע על הקצאת פינים, ראה ממשק יציאה טורית.
הגדרות התקשורת של היציאה הטורית בין המדפסת לבין המארח (בדרך כלל מחשב) חייבות להיות תואמות, לקבלת תקשורת אמינה. קצב סיביות לשנייה (או קצב באוד) ובקרת הזרימה הן ההגדרות הנפוצות ביותר שיש לשנות.
ניתן להגדיר את התקשורת הטורית בין המדפסת לבין המחשב המארח באמצעות:
 • פקודת
  ^SC
  של ZPL.
 • איפוס המדפסת לתצורת ברירת המחדל שלה.
ברירות המחדל של היצרן לתקשורת טורית הן:
 • 9600 באוד
 • אורך מילה של 8 סיביות
 • ללא זוגיות
 • סיבית עצירה אחת
 • XON/XOFF
 • בקרת זרימה של נתוני 'תוכנה' במערכות מארחות המבוססות על Windows
אסור להשתמש בפלגים של מתאם כבל RS-232‏ (DTE<=>DCE) עם מדפסת זו. פלגים מסוימים עלולים להפריע לפעולת התקנים המחוברים ליציאת מארח USB בעת הפעלת המדפסת.