ממשק USB
ממשק USB

ממשק USB

ממשק אפיק טורי אוניברסלי (תואם לגרסה 2.0) מספק ממשק מהיר התואם לחומרת המחשב שלך. תכנון "הכנס-הפעל" של USB מקל על ההתקנה. ניתן לחבר מדפסות רבות ליציאת/רכזת USB אחת.
בעת שימוש בכבל USB, ודא שהכבל או מארז הכבל מסומנים בסמל Certified USB™‎ (ראה להלן) כדי להבטיח תאימות USB 2.0.