כלים
כלים

כלים

פרק זה מספק מגוון כלים ותוכניות שירות המובנים במדפסת שלך. הם מתוכננים לסייע לך בהתקנה, בהגדרת התצורה ובאיתור השגיאות (מדפסת ותכנות פקודות).