אבחון כללי של המדפסת
אבחון כללי של המדפסת

אבחון כללי של המדפסת

באפשרותך לאבחן בעיות במדפסת באמצעות דוחות אבחון, הליכי כיול ובדיקות אחרות, כדי לקבל תובנות על מצב ההפעלה של המדפסת.
השתמש במדיה ברוחב מלא בעת ביצוע בדיקות עצמיות. אם המדיה לא תהיה רחבה מספיק, ייתכן שמדבקות הבדיקה יודפסו על גליל ההדפסה (ההנעה).
בעת הבדיקה זכור את העצות הבאות:
  • במהלך בדיקות עצמיות אלו, אל תשלח למדפסת נתונים מההתקן המארח. (אם המדיה קצרה מהמדבקה שיש להדפיס, הדפסת מדבקת הבדיקה תמשיך אל המדבקה הבאה.)
  • אם אתה מבטל בדיקה עצמית לפני השלמתה, הקפד תמיד לאפס את המדפסת על-ידי כיבוי והדלקה שלה.
  • אם המדפסת נמצאת במצב ניפוק והאפליקטור מסיר את נייר המגן, יש להוציא את המדבקות ידנית כשניתן לעשות זאת.
כדי להפעיל בדיקות עצמיות לאבחון, יש ללחוץ על לחצן ספציפי בממשק המשתמש או על שילוב לחצנים בעת הדלקת המדפסת. השאר את הלחצנים לחוצים עד שנורית החיווי הראשונה תכבה. הבדיקה העצמית שבחרת תופעל אוטומטית בסוף הבדיקה העצמית של המדפסת בעת ההפעלה.