הדפסת דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה)
הדפסת דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה)

הדפסת דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה)

סוגי מדיה שונים עשויים להצריך הגדרות רמת שחור שונות. השתמש בשיטה פשוטה אך יעילה זו לקביעת רמת השחור האידאלית להדפסת ברקודים הנמצאים במפרט המתאים.
במהלך בדיקה עצמית עם הלחצן FEED (הזנה), המדפסת מדפיסה סדרת מדבקות בהגדרות שונות של רמת שחור, בשתי מהירויות הדפסה שונות. הברקודים במדבקות אלה עשויים להיות בדירוג ANSI כדי להציג את איכות ההדפסה.
במהלך בדיקה זו, קבוצת מדבקות אחת תודפס במהירות נמוכה וקבוצה נוספת תודפס במהירות גבוהה. ערך רמת השחור יתחיל בשלוש הגדרות מתחת לערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת (רמת שחור יחסית של ‎-3) ויעלה עד לרמת שחור בשלוש הגדרות מעל לערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת (רמת שחור יחסית של ‎+3).
כל מדבקה מציגה את רמת השחור היחסית ואת מהירות ההדפסה.
מהירות הדפסת המדבקות במהלך בדיקת איכות ההדפסה תלויה בצפיפות הנקודות של ראש ההדפסה.
  • מדפסות ‎300 dpi: מדפיסות 7 מדבקות במהירויות הדפסה של 51 מ"מ לשנייה (2 אינץ' לשנייה) ו-‏102 מ"מ לשנייה (4 אינץ' לשנייה)
  • מדפסות ‎203 dpi: מדפיסות 7 מדבקות במהירויות הדפסה של 51 מ"מ לשנייה (2 אינץ' לשנייה) ו-152 מ"מ לשנייה (6 אינץ' לשנייה)