כיול ידני של מדיה
כיול ידני של מדיה

כיול ידני של מדיה

השתמש בשלבים הבאים כדי לכייל באופן ידני את המדפסת עבור המדיה שנטענה.
המצב המתקדם משמש בדרך כלל לכיול המדפסת למדיה שאינה מזוהה נכון במהלךSmart Calibration (כיול חכם).
ייתכן שתצטרך לבצע את הכיול הידני מספר פעמים, ולהזיז את חיישן המדיה בכל פעם, עד שהמדפסת תשלים את תהליך הכיול ותחזור למצב מוכן.
כדי לכייל ידנית את המדפסת למדיה:
 1. העבר את המדפסת למצב Advanced Mode (מצב מתקדם) (ראה הפעלת Advanced Mode (מצב מתקדם)) ולחץ על
  PAUSE
  (השהיה) ( ) בזמן שנורית חיווי המצב ( ) מוארת בצהוב.
  נורית החיווי לחומרים מתכלים ( ) מהבהבת בצהוב, ולאחר מכן נורית חיווי ההשהיה ( ) מהבהבת.
 2. פתח את המדפסת וודא שחיישן המדיה נמצא במיקום המרכזי עבור חישה (טרנסמיסיבית) של המרווח בין המדבקות.
  ‎1‎
  מקש יישור חיישן
  ‎2‎
  חץ יישור (מיקום ברירת המחדל)
  עבור מדיה המשתמשת בסימנים שחורים או בחריצים, הגדר את חיישן המדיה למיקום המתאים כדי לחוש את הסימן או החריץ. עבור מדיה מודפסת מראש עם הדפסה בחזית המדבקה או בגב הנייר המגן, מקם את החיישן במקום שבו הוא יחוש באופן המינימלי ביותר (כלומר, יזהה) את ההדפסה מראש.
 3. הסר 80 מ"מ (3 אינץ') של מדבקות מהנייר המגן, ומקם את האזור ללא מדבקה של הנייר המגן מעל גליל ההדפסה (הנעה) כך שהקצה המוביל של המדבקה הראשונה יהיה מתחת למובילי המדיה.
 4. סגור את המדפסת ולחץ פעם אחת על
  PAUSE
  (השהיה) ( ).
  נורית חיווי המדיה ( ) מהבהבת בזמן שהמדפסת מודדת את הנייר המגן של המדיה. לאחר ההשלמה, נורית חיווי ההשהיה ( ) תתחיל להבהב.
 5. פתח את המדפסת ומקם מחדש את המדיה כדי לאתר מדבקה ממש מעל החיישן הזחיח.
 6. סגור את המדפסת ולחץ פעם אחת על
  PAUSE
  (השהיה) ( ).
המדפסת תזין ותמדוד מספר מדבקות. אם המדפסת מסוגלת לקבוע את סוג המדיה הנכון (מרווח, סימן שחור או חריץ) ולמדוד את אורך המדיה, היא חוזרת למצב Ready (מוכן).