דוגמאות לשימוש ביציאת מארח USB ו-Link-OS
דוגמאות לשימוש ביציאת מארח USB ו-Link-OS

דוגמאות לשימוש ביציאת מארח USB ו-Link-OS

עיין במידע בפרק זה כדי ללמוד כיצד להשתמש ביציאת מארח ה-USB של המדפסת עם תכונות Link-OS ויישומים.