שימוש במארח USB לעדכוני קושחה
שימוש במארח USB לעדכוני קושחה

שימוש במארח USB לעדכוני קושחה

פונקציות ה'שיקוף' של Zebra מאפשרות לך להשלים בקלות משימות חשובות של ניהול המדפסת. דוגמה לכך היא עדכון קושחת המדפסת על ידי הורדת הקבצים מאתר האינטרנט של Zebra, העתקתם לכונן הבזק מסוג USB (יכולת אחסון של עד ‎1 TB), והעלאתם לזיכרון המדפסת.
עיין במדריך לתכנות של ZPL של המדפסת לקבלת מידע על הפקודות Mirror ו-Set-Get-Do‏ (SGD‏)
usb.mirror
.