שימוש ביציאת מארח USB ויכולות תקשורת טווח אפס (NFC)
שימוש ביציאת מארח USB ויכולות תקשורת טווח אפס (NFC)

שימוש ביציאת מארח USB ויכולות תקשורת טווח אפס (NFC)

התכונה Zebra Print Touch מאפשרת לך להשתמש בהתקן מבוסס Android שמותאם לשימוש ב-NFC (כגון טלפון חכם או מחשב לוח) ולגעת בלוגו ה-NFC במדפסת כדי לבצע צימוד בין ההתקן והמדפסת. תכונה זו מאפשרת לך לספק את המידע שאתה מתבקש להזין, ואז להדפיס מדבקה באמצעות המידע הזה.
ייתכן שהתקנים מסוימים לא יתמכו בתקשורת NFC עם המדפסת עד לאחר שתשנה את ההגדרות. אם תיתקל בבעיות, התייעץ עם ספק השירות או יצרן ההתקן החכם לקבלת מידע נוסף.
מיקום Print Touch‏ (NFC פסיבי)