תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה
תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה

תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה

השלבים בתרגיל זה עשויים להיות שונים בהתאם להתקן החכם שלך, לספק השירות, או אם מוקנת בהתקן החכם שלך אפליקציית Zebra Utilities שמוצעת ללא תשלום.
עיין ב-Zebra Bluetooth User Guide (מדריך למשתמש עבור Bluetooth ל-Zebra) לקבלת הוראות ספציפיות כיצד להגדיר את תצורת המדפסת לשימוש בממשק Bluetooth. עותק של מדריך זה זמין בכתובת zebra.com/support.
 1. אם לא התקנת עדיין את אפליקציית Zebra Utilities בהתקן שלך, עבור לחנות האפליקציות של ההתקן שלך, חפש את האפליקציה Zebra Utilities והתקן אותה.
 2. בצע צימוד בין ההתקן החכם למדפסת על-ידי אחיזת ההתקן החכם קרוב לסמל
  Zebra Print Touch
  (הדפסה בנגיעה של Zebra) במדפסת.
  1. במידת הצורך, גש למידע Bluetooth על המדפסת שלך באמצעות ההתקן החכם שלך. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד היצרן של ההתקן שלך.
  2. במידת הצורך, בחר את המספר הסידורי של מדפסת Zebra כדי לצמד אותה עם ההתקן.
  3. לאחר שהמדפסת זיהתה את ההתקן החכם שלך, היא עשויה לבקש ממך לאשר או לדחות את הצימוד. יבוצע צימוד של התקנים חכמים מסוימים למדפסת ללא הנחיה זו.
   המדפסת וההתקן שלך יצומדו.
 3. פתח את Zebra Utilities בהתקן שבו אתה משתמש כדי לנהל את המדפסת שלך.
  יוצג התפריט הראשי של Zebra Utilities.
 4. בצע את השלבים הבאים אם יש ברשותך התקן Apple: אם לא, דלג לשלב הבא.
  1. הקש על
   Settings
   (הגדרות) ( ) בפינה הימנית התחתונה.
  2. שנה את ההגדרה של
   Get Labels From Printer
   (קבל מדבקות מהמדפסת) ל-
   ON
   (מופעל).
  3. הקש על
   Done
   (בוצע).
  4. הקש על
   Files
   (קבצים).
   ההתקן החכם יקבל את הנתונים מהמדפסת ויציג אותם. השלמת תהליך האחזור עשויה להימשך דקה או יותר.
 5. גלול בין התבניות המוצגות ובחר
  E:SMARTDEVINPUT.ZPL
  .
  בהתאם לשדה
  ^FN
  בתבנית המדבקה, ההתקן החכם יבקש ממך להזין את שמך.
 6. הזן את שמך כשתופיע הנחיה לכך.
 7. אם תרצה בכך, שנה את כמות המדבקות להדפסה.
 8. הקש על
  Print
  (הדפסה) כדי להדפיס את המדבקה.