קבצים להשלמת התרגילים
קבצים להשלמת התרגילים

קבצים להשלמת התרגילים

רוב הקבצים שדרושים לך להשלמת התרגילים בפרק זה זמינים באתר zebra.com כקובץ ‎.ZIP הממוקם באתר האינטרנט של Zebra כאן. הורד קובץ ארכיון זה וחלץ את תוכנו במחשב שלך.
במידת האפשר, בפרק זה יוצג התוכן של הקבצים האלה. לא יוצג התוכן של קבצים המכילים תוכן מקודד, שאותו לא ניתן לראות כטקסט או תמונה.

קובץ 1: ZEBRA.BMP

קובץ 2: SAMPLELABEL.TXT

^XA ^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB Completed^FS ^XZ
תבנית מדבקה פשוטה זו מדפיסה את לוגו Zebra ושורת טקסט בסוף תרגיל השיקוף.

קובץ 3: LOGO.ZPL

משתמש בקובץ לוגו Zebra במבנה מפת סיביות.

קובץ 4: USBSTOREDFILE.ZPL

CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ ~DG000.GRF,07680,024,,[image data] ^XA ^LS0 ^SL0 ^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS ^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a format stored^FS ^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive. ^FS ^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N ^FD>:Zebra Technologies^FS ^PQ1,0,1,Y^XZ ^XA^ID000.GRF^FS^XZ
תבנית מדבקה זו מדפיסה תמונה וטקסט. הקובץ יישמר בהתקן הזיכרון מסוג USB בספריית הבסיס כדי שיהיה ניתן להדפיס אותו.

קובץ 5: VLS_BONKGRF.ZPL

קובץ 6: VLS_EIFFEL.ZPL

קובץ 7: KEYBOARDINPUT.ZPL

^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a keyboard input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS ^XZ
תבנית מדבקה זו, המשמשת לתרגיל הזנת הקלט במקלדת עם חיבור USB, מבצעת את הפעולות הבאות:
  • יצירת ברקוד עם התאריך הנוכחי, בהתבסס על הגדרת ה-RTC (שעון זמן אמת) שלך. (ייתכן ש-RTC לא יהיה זמין בגרסת המדפסת שרכשת).
  • הדפסת הגרפיקה של לוגו Zebra.
  • הדפסת טקסט קבוע.
  • הדפסת טקסט שהזין המשתמש באמצעות המקלדת.

קובץ 8: SMARTDEVINPUT.ZPL

^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a smart device input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS^XZ
תבנית מדבקה זהה למדבקה הקודמת, אך עם הדפסת טקסט שונה. תבנית זו משמשת לתרגיל הזנת קלט מהתקן חכם.