תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן הבזק מסוג USB ואליו
תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן הבזק מסוג USB ואליו

תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן הבזק מסוג USB ואליו

האפשרות Copy USB FILE (העתקת קובץ מ-USB) מאפשרת לך להעתיק קבצים מהתקן USB בעל נפח אחסון גבוה לכונן זיכרון ההבזק של המדפסת, E:‎.
 1. העתק את הקבצים המפורטים מטה לספריית הבסיס של כונן ההבזק מסוג USB. (אל תמקם קבצים אלה בתיקיית משנה.)
  • קובץ 7:
   KEYBOARDINPUT.ZPL
  • קובץ 8:
   SMARTDEVINPUT.ZPL
 2. הכנס את כונן ההבזק מסוג USB ליציאת מארח USB בחזית המדפסת.
 3. בממשק המשתמש של המדפסת בצג ה-LCD, לחץ על
  LEFT SELECT
  (לחצן הבחירה השמאלי) כדי לגשת לתפריט הבית של המדפסת.
 4. השתמש בלחצני ה-
  ARROW
  (חצים) כדי לגלול בתפריט ה-Tools (כלים), לאחר מכן לחץ על
  SELECT
  (בחירה - סימן ביקורת).
 5. השתמש בלחצני ה-
  ARROW
  (חצים) כדי לגלול אל
  COPY USB FILE TO E:
  .
  המדפסת תטען את כל קובצי ההפעלה ותעבד אותם. יוצגו הקבצים הזמינים. תוכל להשתמש באפשרות
  SELECT ALL
  (בחר הכול) לפי הצורך כדי להעתיק את כל הקבצים הזמינים מכונן ההבזק מסוג USB.
 6. השתמש ב-
  UP ARROW
  (חץ למעלה) או ב-
  DOWN ARROW
  (חץ למטה) לפי הצורך כדי לבחור את
  STOREFMT.ZPL
  .
 7. לחץ על
  לחצן הבחירה הימני
  כדי לבחור באפשרות STORE (אחסון).
  המדפסת מאחסנת את הקובץ בזיכרון בכונן
  E:
  . שם הקובץ מומר לאותיות גדולות אם הוא באותיות קטנות.
 8. חזור על תהליך זה כדי לבחור את
  STOREFMTM1.ZPL
  .
 9. לחץ על
  RIGHT SELECT
  (לחצן הבחירה הימני) כדי לבחור באפשרות STORE (אחסון).
  המדפסת מאחסנת את הקובץ בזיכרון בכונן
  E:
  . שם הקובץ מומר לאותיות גדולות אם הוא באותיות קטנות
 10. הוצא את כונן ההבזק מסוג USB מיציאת מארח ה-USB.
כעת תוכל להעתיק קבצים אלה מהמדפסת לכונן ההבזק מסוג USB באמצעות פריט תפריט המשתמש STORE E:‎ FILE TO USB (אחסון קובץ E:‎ ב-USB).
האפשרות
SELECT ALL
(בחר הכול) זמינה כדי לאחסן את כל הקבצים הזמינים מהמדפסת בכונן ההבזק מסוג USB. כל קובץ עם הסיומת ‎.ZPL שמועתק לכונן ה-USB יעבור עיבוד כך שהתוכן שלו יישלח למדפסת לביצוע רגיל.