תבנית תצורה של מדפסת ZPL
תבנית תצורה של מדפסת ZPL

תבנית תצורה של מדפסת ZPL

באפשרותך לנהל בקלות יותר ממדפסת אחת על-ידי יצירת קובץ תכנות תצורת מדפסת שיישלח לכולן. לחלופין, תוכל להשתמש ב-ZebraNet Bridge כדי לשכפל הגדרה של מדפסת.
זהו המבנה הבסיסי של קובץ תצורת תכנות של ZPL:
^XA
פקודת התחלת תבנית
פקודות התבנית הן תלויות-רישיות.
(א) הגדרות פקודה והדפסה כלליות
(ב) טיפול במדיה ואופני פעולתה
גודל הדפסת מדיה
^JUS
פקודה לשמירה
^XZ
פקודת סיום תבנית
עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL) ובהפניה המקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות כדי ליצור קובץ תכנות באמצעות הפקודות המתאימות הנדרשות למשימה שיש לטפל בה.
ניתן להשתמש ב-Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות של Zebra, ‏ZSU) כדי לשלוח קובצי תכנות למדפסת. ניתן ליצור קובצי תכנות באמצעות עורך הטקסט Notepad (פנקס רשימות) של Windows.