ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים
ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים

ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים

כדי לעזור לך לנהל את משאבי המדפסת, המדפסת תומכת במגוון פקודות תבנית.
השתמש בפקודות הבאות כדי:
  • לנהל את הזיכרון.
  • להעביר אובייקטים (בין אזורים בזיכרון, ייבוא וייצוא).
  • לתת שמות לאובייקטים.
  • להפיק דוחות מצב שונים על פעולת המדפסת.
פקודות אלו דומות מאוד לפקודות ה-DOS הישנות, כגון
DIR
(רשימת ספריות) ו-
DEL
(מחיקת קובץ). הדוחות הנפוצים ביותר הם גם חלק מ-Zebra Setup Utilities (תוכנית השירות להתקנה של Zebra) ומנהל ההתקן ZebraDesigner למערכת Windows.
מומלץ להשתמש בפקודה בודדת בתוך סוג תבנית (טופס) זה כדי לאפשר שימוש חוזר פשוט יותר ככלי תחזוקה ופיתוח.
^XA
פקודת התחלת תבנית
פקודת תבנית יחידה כדי לאפשר שימוש חוזר פשוט.
^XZ
פקודת סיום תבנית
רבות מהפקודות שמעבירות אובייקטים ומבצעות פעולות ניהול/דיווח על הזיכרון הן פקודות בקרה (
~
). הן לא צריכות להיות בתוך התבנית (הטופס). הן יעובדו מיד אחרי שהתקבלו במדפסת, בין אם הן בתבנית (טופס) ובין אם לא.