ממדים
ממדים

ממדים

פרק זה מפרט את הממדים החיצוניים של מדפסות העברה תרמית מדגמי ZD620 ו-ZD420, מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית ומדפסות הדפסה תרמית ישירה.