ממדי ZD620 ‏/ ZD420 – דגמי הדפסה תרמית ישירה
ממדי ZD620 ‏/ ZD420 – דגמי הדפסה תרמית ישירה

ממדי ZD620 ‏/ ZD420 – דגמי הדפסה תרמית ישירה

כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת סטנדרטית להדפסה תרמית ישירה
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת סטנדרטית להדפסה תרמית ישירה עם האפשרויות: נעילת תא המדיה במנעול ומפתח (1)
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת הדפסה תרמית ישירה – אפשרויות סטנדרט, יחידת חיתוך ומנפק
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת להדפסה תרמית ישירה עם בסיס ספק כוח מחובר
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת הדפסה תרמית ישירה עם בסיס סוללה מחובר וסוללה
הממדים הם במילימטרים. להרכבה, השתמש בברגים קודחים M3 עם עומק חור מרבי של 6 מ"מ בגוף המדפסת.
אסור להסיר את רגליות הגומי, אחרת המדפסת עלולה להתחמם יתר על המידה.
מדפסת הדפסה תרמית ישירה – מפרטי הרכבה
‎1‎
חורי הרכבה
‎2‎
גישה לאיפוס חומרה (ספק חור בגודל 20-25 מ"מ בבסיס התושבת או במשטח)
3
חורי הרכבה