ממדי ZD420 – דגמי מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית
ממדי ZD420 – דגמי מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית

ממדי ZD420 – דגמי מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית

כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית רגילה
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית רגילה
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית עם מנפק מדבקות (סגור)
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית עם מנפק מדבקות (פתוח)
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית עם יחידת חיתוך
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית עם בסיס ספק כוח מחובר
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית עם בסיס ספק כוח מחובר (פתוח)
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית עם בסיס סוללה מחובר וסוללה
כל הממדים הם במילימטרים. להרכבה, השתמש בברגים קודחים M3 עם עומק חור מרבי של 6 מ"מ בגוף המדפסת.
אסור להסיר את רגליות הגומי, אחרת המדפסת עלולה להתחמם יתר על המידה.
מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית - מפרטי הרכבה
‎1‎
חורי הרכבה
‎2‎
גישה לאיפוס חומרה (ספק חור בגודל 20-25 מ"מ בבסיס התושבת או במשטח)
3
חורי הרכבה