ממדי ZD620 ‏/ ZD420 – דגמי הדפסה בהעברה תרמית
ממדי ZD620 ‏/ ZD420 – דגמי הדפסה בהעברה תרמית

ממדי ZD620 ‏/ ZD420 – דגמי הדפסה בהעברה תרמית

הממדים הם במילימטרים.
מדפסת סטנדרטית
הממדים הם במילימטרים.
מדפסת סטנדרטית
הממדים הם במילימטרים.
מדפסת עם מנפק מדבקות (פתוח)
הממדים הם במילימטרים.
מדפסת עם מנפק מדבקות (פתוח)
הממדים הם במילימטרים.
מדפסת עם יחידת חיתוך
הממדים הם במילימטרים.
מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר
הממדים הם במילימטרים.
מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר (פתוח)
הממדים הם במילימטרים.
מדפסת עם בסיס סוללה מחובר וסוללה
הממדים הם במילימטרים. להרכבה, השתמש בברגים קודחים M3 עם עומק חור מרבי של 6 מ"מ בגוף המדפסת.
אסור להסיר את רגליות הגומי, אחרת המדפסת עלולה להתחמם יתר על המידה.
מפרטי הרכבה
‎1‎
חורי הרכבה
‎2‎
גישה לאיפוס חומרה (ספק חור בגודל 20-25 מ"מ בבסיס התושבת או במשטח)
3
חורי הרכבה