פקדים ומחוונים
פקדים ומחוונים

פקדים ומחוונים

פקדי המשתמש נמצאים בחלקה העליון של המדפסת, בכיוון החזית. השתמש בממשק זה כדי לבצע פונקציות בסיסיות של שליטה במדפסת ולקבוע את מצב המדפסת.