נורית החיווי Status (מצב)
נורית החיווי Status (מצב)

נורית החיווי Status (מצב)

נורית החיווי STATUS (מצב) מספקת מידע בסיסי על מצב התקינות והתפעול של המדפסת (לרבות מצבי הדלקה וכיבוי).
למד להכיר את מצבי חיווי המדפסת הבאים ואת פירושם:
מצב זה...
מציין...
ירוק
המדפסת מוכנה לפעילות הדפסה ונתונים.
ירוק מהבהב
פעולה רגילה — המדפסת עשויה לנהל תקשורת עם נתונים או לעבד נתונים.
הבהוב ירוק כפול — שני הבהובים קצרים שאחריהם הבהוב ארוך אחד
המדפסת במצב השהיה.
אדום מהבהב
התראת מדייה — המדפסת:
  • פתוחה
  • ללא מדיה (סרט, נייר, מדבקות, תגיות וכו')
  • לא מצליחה לזהות את המדיה שנטענה
  • מזהה שגיאת חיתוך
כתום מהבהב
Over Temp (טמפרטורה גבוהה מדי) — טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי והוא חייב להתקרר לפני המשך ההדפסה.
הבהוב אדום-אדום-ירוק
Critical Over Temp (טמפרטורה גבוהה מדי קריטית) — כשל בראש ההדפסה או במנוע.
לקבלת מידע כיצד לפרש מצבי שגיאה ולפתור אותן, ראה פתרון בעיות.