מידות
מידות

מידות

פרק זה מציג את הממדים החיצוניים של המדפסת ומתייחסת למדפסת סטנדרטית מסדרה ZD200.