מדפסת עם מנפק מדבקות – ממדים
מדפסת עם מנפק מדבקות – ממדים

מדפסת עם מנפק מדבקות – ממדים

מנפק המדבקות הוא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן.
כל המידות מבוטאות במילימטרים.
כל המידות מבוטאות במילימטרים.
כל המידות מבוטאות במילימטרים.