ממדים – מדפסת עם יחידת חיתוך אופציונלית
ממדים – מדפסת עם יחידת חיתוך אופציונלית

ממדים – מדפסת עם יחידת חיתוך אופציונלית

יחידת החיתוך היא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן.
כל המידות מבוטאות במילימטרים.
כל המידות מבוטאות במילימטרים.
כל המידות מבוטאות במילימטרים.