ממדים – מדפסת סטנדרטית
ממדים – מדפסת סטנדרטית

ממדים – מדפסת סטנדרטית

מידות סטנדרטיות של המדפסת

כל המידות מבוטאות במילימטרים.
כל המידות מבוטאות במילימטרים.
כל המידות מבוטאות במילימטרים.