תצורה
תצורה

תצורה

תצורת המדפסת היא קבוצה של פרמטרי הפעלה הספציפיים לשימוש במדפסת. חלק מהפרמטרים נתונים לבחירת המשתמש, בעוד אחרים תלויים באפשרויות המותקנות ובמצב ההפעלה. את הפרמטרים ניתן לבחור באמצעות מתג, לתכנת דרך לוח הבקרה או להוריד כפקודות ZPL II. ניתן להדפיס מדבקת תצורה שתשמש לעיון, ובה פירוט של כל הפרמטרים הנוכחיים של המדפסת.