מדיית חיתוך
מדיית חיתוך

מדיית חיתוך

סוג מדיית מדבקות בוש המדבקות הבודדות דבוקות לנייר המגן של המדיה. המדבקות עשויות להיות צמודות זו לזו או מופרדות במרווח קטן. בדרך כלל, החומר סביב המדבקות הוסר. (ראה מדיה לא-רציפה).