מדיית העברה תרמית ישירה
מדיית העברה תרמית ישירה

מדיית העברה תרמית ישירה

מדיה המצופה בחומר שמגיב ליישום חום ישיר מראש ההדפסה לצורך הפקת תמונה.