העברה תרמית ישירה
העברה תרמית ישירה

העברה תרמית ישירה

שיטת הדפסה בה ראש ההדפסה מפעיל לחץ ישירות על המדיה. חימום רכיבי ראש ההדפסה גורם לשינוי הצבע של ציפוי רגיש לחום על המדיה. חימום סלקטיבי של רכיבי ראש ההדפסה כאשר המדיה חולפת על פניו מאפשר הדפסת תמונה על המדיה. בשיטת הדפסה זו אין צורך בסרט.
השווה זאת עם העברה תרמית.