חיווט מחבר ממשק
חיווט מחבר ממשק

חיווט מחבר ממשק

סעיף זה מתאר את חיווט המחבר עבור ממשק המחבר של המדפסת.