ממשק USB
ממשק USB

ממשק USB

כאשר משתמשים במדפסת עם כבלים של צד שלישי, המדפסת צריכה כבלי USB — או מארז כבלי USB — הנושאים את הסימון Certified USB כדי לוודא תאימות ל-USB 2.0. לקבלת פרטים בקר בכתובת usb.org.
מחברים מסוג A ומסוג B מצריכים מערכי פינים שונים.
מערכי פינים של מחבר USB מסוג A
פין 1 — Vbus‏ (‎+5VDC). (פין 2 — D-‎ (אות נתונים, צד שלילי)
פין 3 — D+‎ (אות נתונים, צד חיובי)
פין 4 — מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
מערכי פינים של מחבר USB מסוג B
פין 1 — Vbus (לא מחובר)
פין 2 — D-‎ (אות נתונים, צד שלילי)
פין 3 — D+‎ (אות נתונים, צד חיובי)
פין 4 — מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
מקור המתח ‎+5 VDC במארח ה-USB משותף עם אספקת מתח ליציאה טורית דרך כבלי התקשורת. הוא מוגבל ל-‏0.5 מילי-אמפר לפי מפרטי USB ועם הגבלת זרם בלוח האלקטרוני. אסור שהזרם המרבי הזמין דרך יציאה טורית ויציאת USB יחרוג מסך כולל של 0.75 אמפר.