מאפיינים נפוצים של מדפסת שולחנית
מאפיינים נפוצים של מדפסת שולחנית

מאפיינים נפוצים של מדפסת שולחנית

תכנון OpenAccess
לטעינת מדיה פשוטה יותר.
נקודות מגע עם קודי צבעים (לפקדי הפעלה ומובילי מדיה)
לשימוש קל יותר במדפסת.
לחצן בקרה יחיד (
FEED
(הזנה)) ומחוון מצב צבעוני יחיד
מערכת ההפעלה (OS) של מדפסת Zebra
פלטפורמה פתוחה עם כלי תוכנה הנדרשים לשילוב, ניהול ותחזוקה של המדפסת.
תמיכה בגליל מדיה
 • קוטר חיצוני (O.D.‎): עד 127 מ"מ (5 אינץ')
 • ליבות גליל עם קוטר פנימי (I.D.‎) של: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ'), 25.4 מ"מ (1 אינץ'), וערכת מתאם ליבת מדיה אופציונלית בקוטר 38.1 מ"מ (1.5 אינץ')
חיישן מדיה זחיח במחצית הרוחב
תאימות עם מגוון רחב של סוגי מדיה:
 • מדיית סימון שחור ברוחב חלקי או מלא ומדיה עם חריצים — ניתן להגדיר את המדפסת להדפיס במרכז הצד השמאלי של המדיה.
 • מדיית מרווח/רשת מדבקות — המדפסת כוללת חיישן טרנסמיסיבי לזיהוי מיקום מרכזי.
תמיכה בגופנים
 • שינוי גודל וייבוא של גופני OpenType ו-TrueType תוך כדי הפעולה
 • Unicode
 • בחירת גופני מפת סיביות קבועים
טכנולוגיה המתמקדת בתאימות לאחור
מפשטת את החלפת המדפסת.
 • החלפה קלה ומהירה של מדפסות שולחניות Zebra מדורות קודמים.
 • מקבלת הוראות שפת תכנות הן ב-EPL והן ב-ZPL.
ממשק USB 2.0
לקישוריות נוחה.
דגמי רשתות שמותקנים על-ידי היצרן
תמיכה בתצורת מדפסת דרך כלי עזרה להגדרה המופעל בהתקנים ניידים.
הדפסה תומכת-XML
משמשת להדפסת מדבקות ברקוד כדי להוזיל עלויות רישיון ודרישות חומרה של שרת ההדפסה (ובכך מפחיתה את עלויות ההתאמה האישית והתכנות).
פתרון ההדפסה הגלובלי של Zebra
תומך בסביבות הבאות:
 • קידוד לוח מקשים של Microsoft Windows(ו-ANSI), Unicode UTF-8 ו-UTF-16 (תבניות המרת Unicode)
 • XML
 • ASCII (7-סיביות ו-8-סיביות, נמצא בשימושן של תוכניות ומערכות מדורות קודמים), קידוד גופנים בסיסי של בית יחיד ובית כפול
 • JIS ו-Shift-JIS (סטנדרטים בינלאומיים ליפנית)
 • קידוד הקסדצימלי
 • מיפוי תווים מותאם אישית (יצירת טבלת DAT, קישור גופנים ומיפוי חוזר של תווים)
 • עבור סין בלבד: המדפסות כוללות גופן SimSun לסינית מפושטת שהותקן מראש.
זיכרון מדפסת פנימי מינימלי (
E:\
) של ‎50 MB
לאחסון טפסים, גופנים וגרפיקה.