מה כוללת האריזה?
מה כוללת האריזה?

מה כוללת האריזה?

לאחר הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה , ודא שכל הפריטים הרשומים כאן נמצאים. למד להכיר את חומרת המדפסת כדי שתוכל לפעול בהתאם להוראות שבמדריך זה.
מדפסת
כבל חשמל (משתנה בהתאם לאזור)
מסמכי המדפסת
כבל USB
ספק כוח
ליבת סרט ריקה 74 מטר להפעלה ראשונה
ליבת סרט 300 מטר ריקה*
מתאמי סרט 300 מטר לא מתוצרת Zebra
* נכללים עם מדפסת ההעברה התרמית ZD230
הפריטים הבאים אינם כלולים באריזה:
מדיית הדפסה
סרט העברה
את המדיה והסרט ניתן להזמין באתר zebra.com/supplies.