פתרון הדפסת המדבקות של Zebra
פתרון הדפסת המדבקות של Zebra

פתרון הדפסת המדבקות של Zebra

המדפסת מסדרה ZD200 היא אחת מתוך שלושה חלקים של פתרון ההדפסה שלך. כדי להדפיס תצטרך גם מדיית הדפסה ותוכנה.
המדפסת יכולה לפעול במצב עצמאי. אין צורך לחברה להתקנים או מערכות אחרים כדי להדפיס.
מדיה תואמת
במדפסת זו תוכל להשתמש בגלילי סרט העברה תרמית בנוסף למדיית העברה תרמית, או מדיית העברה תרמית ישירה.
המדיה יכולה להיות מדבקות, תגיות, כרטיסים, קבלות, בלוקים בקיפול מניפה, מדבקות עמידות בפני פגיעה וכו', בתלות בצורכי ההדפסה שלך.
השתמש במידע המופיע באתר zebra.com/supplies או שתקבל מהמשווק שלך כדי לזהות ולרכוש את המדיה המתאימה לשימושים הספציפיים שלך.
תוכנה
  • מנהלי התקן הדפסה
  • כלי עזר לתכנות המדפסת
  • יישומים (כגון עיצוב מדבקות)
השתמש במנהלי התקן וביישומים אלה כדי להגדיר ולנהל את המדפסת ואת משימות ההדפסה שלך דרך התקן מרכזי, כגון מחשב PC או מחשב נייד.
לקבלת מידע על התקנת מנהלי ההתקן ראה התקנת מנהלי התקן ההדפסה של Windows.
באפשרותך להשתמש ב- ZebraDesigner — יישום המוצע בחינם למערכות הפעלה של מחשבי Windows — כדי לעצב מדבקות וטפסים פשוטים. הוא זמין להורדה באתר zebra.com.