פתיחה וסגירה של המדפסת
פתיחה וסגירה של המדפסת

פתיחה וסגירה של המדפסת

פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לפתוח את המדפסת ולגשת לתא המדיה.
  1. לחץ על תפסי השחרור לכיוונך ואז הרם את המכסה.
    פריקת החשמל הסטטי⁠ — אשר נוטה להצטבר על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים⁠ — עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. 
    חובה
    לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.
  2. כדי לסגור את המדפסת, הנמך את המכסה העליון ואז לחץ כלפי מטה במרכז המכסה (שנמצא בחזית המדפסת) עד שהמכסה ייסגר בנקישה.