לוח זמנים מומלץ לניקוי
לוח זמנים מומלץ לניקוי

לוח זמנים מומלץ לניקוי

חלק המדפסת
מרווח זמן לניקוי
נוהל הניקוי
ראש הדפסה
אחרי כל חמישה גלילים שהודפסו.
גליל הדפסה (הנעה)
לפי הצורך כדי לשפר את איכות ההדפסה. (גלילי הדפסה עשויים להחליק, מה שיגרום לעיוות של התמונה המודפסת, ובתרחישים הגרועים ביותר לאי-הנעה של מדיית ההדפסה שנטענה.)
נתיב מדיה
לפי הצורך.
נקה היטב במטליות ניקוי נטולות סיבים שהוספגו קלות באלכוהול איזופרופיל 99%. הנח לאלכוהול להתנדף לחלוטין. ראה ניקוי נתיב המדיה
פנימי
לפי הצורך.
השתמש במטלית רכה, במברשת או באוויר דחוס כדי לנקות אבק או להרחיקו באמצעות אוויר דחוס אל מחוץ למדפסת. ניתן להשתמש באלכוהול איזופרופיל 90% ובמטלית ניקוי נטולת סיבים כדי למוזז מזהמים כמו שמנים ולכלוך.
חיצוני
לפי הצורך.
השתמש במטלית רכה, במברשת או באוויר דחוס כדי לנקות אבק או להרחיקו באמצעות אוויר דחוס אל מחוץ למדפסת. ניתן לנקות את הצד החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית שהוספגה קלות בתמיסת מים וסבון רגיל. השתמש בכמות הקטנה ביותר של תמיסת ניקוי כדי למנוע חדירת תמיסה למדפסת או לאזורים אחרים. אין לנקות את המחברים או את פנים המדפסת בשיטה זו.
מנפק מדבקות אופציונלי
נקה לפי הצורך כדי לשפר את פעולות ניפוק המדבקות.
יחידת חיתוך אופציונלית
קרא לטכנאי שירות. יחידת החיתוך
אינה
רכיב שניתן לטיפול המשתמש. ביחידת החיתוך אין חלקים שהמשתמש יכול לטפל בהם.
עם זאת, תוכל לנקות את מסגרת יחידת החיתוך על-פי נוהל ניקוי הצד החיצוני של המדפסת.
אזהרת פציעה!
אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
אסור
לנקות בתוך פתח יחידת החיתוך או את מנגנון הלהב. הלהב מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה. הניקוי עלול לפגוע בלהב.
שימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לפגוע באורך חיי השירות שלה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.