ניקוי יחידת החיתוך
ניקוי יחידת החיתוך

ניקוי יחידת החיתוך

הליך זה הוא המשך של ניקוי נתיב המדיה. ניתן לנקות את משטחי נתיב המדיה העשויים מפלסטיק אך לא את להבי יחידת החיתוך או המנגנונים הפנימיים.
יחידת החיתוך היא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן במדפסות מסדרה ZD200.
מנגנון להב יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי.
אסור
לנקות את הלהב. להב זה מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה.
אזהרת פציעה!
ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש.
אסור
להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת).
אסור
לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון יחידת החיתוך.
שימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.
  1. נגב את הפסים הבולטים ואת משטחי הפלסטיק של נתיב כניסת המדיה (פנים) ואת חריץ היציאה (חוץ) של יחידת החיתוך. נקה בתוך האזורים המסומנים בתמונה זו.
  2. אחרי שהמשטחים התייבשו, חזור על הפעולה לפי הצורך כדי להסיר שאריות דבק או מזהמים שנותרו.